VuxenFlirtKontakt startsida
Användarnamn
Lösenord

Villkor

Allmänna villkorAllmänt


För att besöka och använda denna hemsida och andra tjänster som erbjuds av oss, de allmänna villkor gäller.
Läs villkoren noga innan du använder denna hemsida och/eller våra tjänster. Om du inte håller med en eller flera punkter i våra allmänna villkor, avbryta ditt besök gärna på denna punkt. Detta eller framtida besök på denna hemsida och/eller med hjälp av våra tjänster innebär att du accepterar dessa villkor till fullo och utan förbehåll.
Om du vill använda hemsidan och de tjänster som ingår däri, registrering krävs, som användaren kräver ett personligt lösenord.

Artikel 1: Definitioner


1.1
Festivus Media BV: Festivus Media BV, Bezuidenhoutseweg 161, 2594 AG, ’s-Gravenhage, Nederländerna, är ägare och operatör. Härefter kallas instansen för "Festivus Media BV".
1.2
Hyperlänk: det primära syftet med länkar är att presentera information och kontrollera mänskliga användare.
1.3
Hemsida: Ett medium för att presentera information på Internet.
1.4
Användare: den person som besöker denna hemsida och/eller använder tjänster som tillhandahålls av Festivus Media BV.
1.5
Profil: En sammanfattning av de personliga egenskaper och preferenser, som har givits av en deltagare, för att göra dem mer synliga för andra användare av denna hemsida.
1.6
Innehåll: Den faktiska innehållet på en hemsida. Detta innehåll inkluderar, men inte uteslutande, filmer, fotografier, texter och profiler.
1.7
Inloggning: Den digital lagring av data, processer eller händelser som har ägt rum på platsen.
1.8
Service: erbjuds eller görs mobil telekommunikation/SMS-tjänst, som består av innehåll som i någon form av Festivus Media BV. Festivus Media BV; Bezuidenhoutseweg 161; 2594 AG; ’s-Gravenhage; Nederländerna är ägare och operatör. Nedan kallad " Festivus Media BV " betyder.


Artikel 2: Villkorens omfattning och karaktär


2.1
Dessa villkor gäller mellan Festivus Media BV och användaren.
2.2
Dessa villkor är tillämpliga på användningen av denna hemsida.
2.3
För giltighetsdag: de allmänna villkoren. Dessutom lagen i den europeiska lagstiftningen, hittills inte har bearbetats i den lokala lagen.
2.4
Om någon del av dessa Allmänna Villkor är ogiltig eller ogiltiga, skall detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. De aktuella områdena omvandlas till en täckning som är närmast det ursprungliga syftet.

Artikel 3: Innehåll och användning av hemsidan


3.1
Målet med denna hemsida är att tillåta användare att kontakta varandra. Hemsidan är en plattform för att tillåta användare att kommunicera med varandra och utgör en passiv förbindelse mellan online-publicering och distribution av profilen och annan information.
3.2
Användning av denna hemsida och de tjänster som erbjuds via denna hemsida är tillgängliga för alla personer som är minst 18 år gamla. Om du ännu inte har fyllt 18 år, har invändningar mot innehållet i denna hemsida och/eller användare av denna hemsida eller de tjänster som erbjuds eller är belägna inom ett geografiskt område där har förbjudit tillgång till hemsidan eller användning av tjänster som tillhandahålls, rekommenderar vi att du slutar använda denna hemsida omedelbart.
3.3
Användaren kan öppna en profil genom att fylla i registreringsprocessen. Under registreringsprocessen, uppmanas användaren att tillhandahålla aktuell och fullständig information om sig själva. Användaren garanterar att eventuella ändringar av denna information från användaren skall meddelas omedelbart till hemsidan. Om det är nödvändigt, uppdatera dina sekretessinställningar på hemsidan. Genom att fylla i din registrering och ange platsen, användaren ge hemsidan/tjänsten en licens att använda immateriella rättigheter till det innehåll som sändes av användaren till platsen. Denna licens omfattar särskilt rätten till hemsidan för duplicering, reproduktion, modifiering, översättning, skanning, använda för allmänna ändamål, både kommersiellt och icke-kommersiellt, för att medge en underlicens eller på annat sätt överföra innehåll som är relaterade till profiler.
3.4
Användaren får inte logga in profiler för tredje part att överföra dessa och/eller tredje part för att ge sin egen profil. Om du av någon anledning, är användardata inte längre är korrekta eller fullständiga användaren krävs för att ändra sina uppgifter så att de är aktuella. Om användaren lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om sig själva och Festivus Media BV har etablerat detta kan Festivus Media BV radera eller inaktivera kontot.
3.5
Användaren är fullt ansvarig för sekretessen för sitt användarnamn och lösenord. Endast användaren är ansvarig för användningen av hans konto av tredje part, oberoende av det sätt på vilket detta har fått tillgång till det kontot. I samband med antagandet missbruk av kontot användaren måste Festivus Media BV att utan dröjsmål underrätta.
3.6
Festivus Media BV kan aldrig hållas ansvarig för användning eller felaktig användning av kontot.
3.7
Det är ett brott att få tillgång till den här hemsidan på ett otillåtet sätt. Genom att acceptera missbruk Festivus Media BV kommer omedelbart filavgifter.
3.8
Det är inte tillåtet att kopiera innehåll i förhållande till andra profiler, duplicera, eller använda på ett liknande sätt. Användning av tjänsterna är endast för din personliga och privata ändamål.
3.9
Det är inte tillåtet att skriva kommentarer eller sprida innehåll, som de andra rättigheter kränks. Dessutom är det inte tillåtet att publicera innehåll som är hädiska, kränkande, obscent, kränkande eller våldsamma natur, eller politisk, rasism och våld väckande. I allmänhet är det inte tillåtet att publicera innehåll som är i strid med målen för hemsidan eller kolliderar med tillämpliga lagar, regler eller normer för anständighet.
3.10
Det är inte tillåtet att platsen ska användas för olagliga handlingar, bruket av brottsliga handlingar och/eller för åtgärder som använder på något sätt eller att använda sig av den här hemsidan i medel som strider mot allmänt accepterade normer och värderingar. Med detta menar vi, bland annat, skall följande åtgärder: stölden och kränker de immateriella rättigheterna för andra (inklusive fall, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärken, immateriella rättigheter enligt EU: s direktiv 96/9 om rättsligt skydd databaser, patenträttigheter, modell lag); Stöld; olaglig och/eller kriminella spridning av hemlig eller konfidentiell information; olaglig och/eller kriminella distribution av text och/eller ljud och videomaterial, ibland rasistiska kommentarer, (barn) pornografi, kriminella datautbyte, kränkande språk och så kallade Mail Bomber "; Datormissbruk (Hackande`) på plats; Förstörs, skadas eller blir värdelös system eller automatiserade programvara fungerar och andra; Sprida virus eller på annat sätt avsiktlig förstörelse av kommunikation eller datalagring .; få tillgång med hjälp av falska nycklar, fel kod och felaktig information.
3.11
Det är inte tillåtet att använda personuppgifter av tredje part, som du fick via hemsidan för något syfte, inklusive överföring av dessa uppgifter till tredje part eller skicka e-post till folk om information på hemsidan. Du samtycker till att inte skicka "skräppost", "Skräppost", kedjebrev, `Utskick" eller Bulk Skickande av meddelanden för e-post till användare eller tidigare användare.
3.12
Det är inte tillåtet att publicera eller offentliggöra foton av andra folk själv på hemsidan. Hemsidan förbehåller sig rätten att vägra, ändra eller ta bort bilder, animationer, eller andra bilder.
3.13
Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt publicera kontaktuppgifter såsom telefonnummer, adress, efternamn, webbadresser, e-postadresser eller annan personlig information som kan härledas inkludera din profil eller bilder. Hemsidan förbehåller sig rätten att avvisa, ändra eller ta bort profilen.

Artikel 4: Ansvar


4.1
Festivus Media BV gör allt för att göra hemsidan tillgänglig på alla gånger och upprätthålls genom alla till buds stående medel.
4.2
Användaren kan Festivus Media BV inte på något sätt ansvariga för förluster på grund av underhåll, problem, åtgärder, ändringar eller begränsningar i funktionalitet eller andra saker som inverkar på tillgången till hemsidan eller andra tjänster av Festivus Media BV.
4.3
Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätt eller dina immateriella rättigheter har kränkts, vänligen kontakta oss direkt.
4.4
Festivus Media BV är inte ansvarig för korrekthet, fullständighet och aktualitet profilerna. Dess innehåll återspeglar yttrandet från användaren. Vissa profiler, annonser, eller inlägg kan eftersträvas för Underhållning. Fysisk kontakt inte är möjlig i alla fall. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon direkt eller indirekt skada till följd av användningen av hemsidan. Vi förnekar oss från allt ansvar i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, oavsett hur handlings, för handlingar eller försummelse av andra användare.
4.5
Festivus Media BV använder bland andra sätt, platser av tredje part för - om inte för en avgift - för användare på din egen hemsida som ska omdirigeras. Dessa tredje parter är ensam ansvarig för de placerade hyperlänkar och drift och marknadsföringsstrategi din hemsida.
4.6
Festivus Media BV arbetar med olika dejting marknadsföring system. Detta innebär att din profil är tillgänglig på flera hemsidor. Detta ökar risken för framgångsrika kontakter.
4.7
Festivus Media BV är inte ansvarig för placerade marknadsförings uttalanden som publiceras av tredje part eller marknadsföringspartner Festivus Media BV på hemsidan. Festivus Media BV är ensam ansvarig för att skapa och säkerställa en väl fungerande hemsida.

Artikel 5: Innehåll


5.1
Innehållet i externa länkar som är placerade inom vårt nätverk styrs inte av oss. För leverantören i fråga är ansvarig. Innehållet på denna hemsida har sammanställts med största omsorg. Ändå är Festivus Media BV ansvarar inte för riktigheten, fullständighet och aktualitet av informationen. Artiklarna speglar ett yttrande från respektive författare. Människor, profiler, annonser eller inlägg kan sträva efter underhållning. Fysisk kontakt inte är möjlig i alla fall. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon direkt eller indirekt skada till följd av användningen av hemsidan. Vi fråntar oss allt ansvar i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, oavsett hur handlings, för handlingar eller försummelse av andra användare.
5.2
Denna hemsida är för underhållning, är det uttryckligen inte syftet med denna hemsida för att få fysiska möten. Den kan användas för att lära känna andra människor och för att flirta med andra attraktiva människor eller med simulerade konsumentprofiler. Festivus Media BV uttryckligen förbehåller sig rätten att skicka meddelanden till den här sidan av självskapade profiler. Dessa är fiktiva profiler med vilka inga fysiska arrangemang är möjliga.
5.3
Festivus Media BV uttryckligen förbehåller sig rätten att kontrollera samtal på fakta om självskapade profiler. Dessa är fiktiva profiler som någon fysisk utnämning är möjlig.
5.4
Festivus Media BV är inte ansvarig för profiler som bryter mot lagen. Festivus Media BV har inte medel för att kontrollera profiler kontinuerligt. När överträdelser av fastställda gränsvärden begås av en användare, är Festivus Media BV informeras direkt. Festivus Media BV kommer då att göra allt i sin makt för att undvika upprepade brott och radera vid behov lämpliga uttalanden på hemsidan.
5.5
Festivus Media BV använder bland annat tredje parts hemsidor - för en avgift eller inte - att vidarebefordra trafik till andra hemsidor. Sådana tredje parter som är ansvariga för länkarna, själva ansvariga för innehållet i deras hemsida och hur som dessa tredjeparts direkta användare med hyperlänkar på deras hemsida.
5.6
Användaren anger Festivus Media BV licensen (tillstånd) att använda immateriella rättigheter till det innehåll som sändes av användaren till platsen. Denna licens omfattar i synnerhet rätten till Festivus Media BV duplicering, reproduktion, modifiering, översättning, skanning, använda för allmänna ändamål, både kommersiellt och icke-kommersiellt, för att medge en underlicens eller överföra innehåll med tillhörande profiler finns (information , foton, videobilder, beskrivningar, sökkriterier osv).

Artikel 6: integritet, personlig beskrivning och granskning av användningen


6.1
Festivus Media BV kan iaktta största försiktighet när det gäller skydd av personuppgifter för användare av denna hemsida. För ytterligare information hänvisar vi dig till sekretesspolicyn på denna hemsida.
6.2
Under besöket på platsen och/eller användning av tjänsterna, kommer information om användaren loggas. Denna information är nödvändig för en väl fungerande av hemsidan, optimering/förbättring av hemsidan och andra tjänster av Festivus Media BV. Denna information kan användas för felsökning och/eller övervakning av potentiella överskridanden av villkoren för de lagbestämmelser eller andra saker som Festivus Media BV anser nödvändiga.
6.3
Festivus Media BV kan iaktta största försiktighet när det gäller skydd av sådan information och kommer aldrig att dela denna information med tredje part.
6.4
I överskridanden eller överträdelser av bestämmelserna i Villkoren, handlingar som bryter mot lagen och/eller bedrägeri, är kontot spärras omedelbart och utan förvarning och avslutar medlemskapet omedelbart. Det kommer att orsaka förverkande av förvärvade saldon direkt och oåterkalleligt. De kostnader som är förknippade med denna bestämning av missbruk eller bedrägeri placeras på användar laster. Detta ger Festivus Media BV rätt att överlåta den skada och den resulterande mål och ärenden kostnader för användaren.

Artikel 7: Betalningar


7.1
Kunden kan säga upp avtalet när som helst via telefon eller genom att använda de medel som finns tillgängliga på hemsidans kontaktformulär för Festivus Media BV. Instruktioner finns på hemsidan. I händelse av uppsägning har båda parter ansvar för eventuella ersättningar eller kompensation och är fortfarande ansvariga för betalningsskyldigheter.
7.2
Kunden är skyldig att betala avgifter för användning av tjänsterna via sin mobiloperatörer. Taxan skall betalas. Ökad med moms och andra skattesatser med lagliga medel, om inte annat har avtalats.
7.3
Kontakten Festivus Media BV är avgörande för fastställandet av obligatoriska betalningsbeloppet, såvida kunden inte kan visa att dessa kontaktuppgifter är felaktigt bevisade.
7.4
Alla priser är giltiga och bindande för betalning från det ögonblick att ingå avtalet.
7.5
Kunden ger mobilnätoperatörerna en proxy för automatisk insamling av det arbete som Festivus Media BV tjänsten.
7.6
Observera: De krediter som köpts är giltigt i högst 12 månader.

Artikel 8: Återspegling


8.1
Den lagstadgade ångerperiod som anges i artikel 7. 46c punkt 1 BGB inte åberopas för denna tjänst

Artikel 9: Klagomålshantering


9.1
Alla klagomål i samband med användning av denna hemsida, kvalitet eller andra klagomål kommer att behandlas på allvar av Festivus Media BV.
9.2
Användaren uppmanas att göra en anmälan skriftligen via e-post med Festivus Media BV identifieras.
9.3
Festivus Media BV krävs inom 10 dagar försöker lösa klagomål. Festivus Media BV kommer att informera användarna om detta skriftligen via e-post.
9.4
I princip Festivus Media BV återbetalningar inga belopp som betalats av kunderna (ingen återbetalning politik).

Artikel 10: Användarkonflikter


10.1
Eftersom området inte är inblandad i kommunikationen mellan användarna, när det gäller meningsskiljaktigheter med andra användare, kommer du rensa hemsidan och Festivus Media BV från alla anspråk, krav och skador (direkta eller indirekta), i någon form eller läge som kallas eller okänd, misstänkt eller misstänkta, avslöjade eller hemlig till följd av eller i samband med dessa typer av ärenden.

Artikel 11: Immaterialrätt


11.1
Alla immateriella rättigheter, och alla liknande rättigheter till alla tjänster som erbjuds på hemsidan, produkter och information hör uteslutande Festivus Media BV eller dess licensgivare.
11.2
Ingen del av denna hemsida får reproduceras utan skriftligt medgivande från Festivus Media BV. De immateriella rättigheter i all text, bilder, ljud och programvara på denna hemsida tillhör Festivus Media BV eller dess licensgivare.
11.3
Om användarna skicka texter, bilder, ljud och/eller programvara för att Festivus Media BV eller på hemsidan, är alla användbara immateriella rättigheter i innehållet överförs till Festivus Media BV och skyddar Festivus Media BV om eventuella anspråk från tredje part. Festivus Media BV har således rätt att kommersiellt utnyttja dessa bidrag.
11.4
Skulle Festivus Media BV (påstås) har strider material eller (påstådda) felande länkar på hemsidan kan dessa redovisas sedan Festivus Media BV har rätt, men inte skyldighet, att ta bort innehåll eller dessa länkar omedelbart.

Artikel 12: Priserna och villkorsförändringar


12.1
Festivus Media BV förbehåller sig rätten att ändra priser och tjänster som publiceras och som finns på hemsidan att ändras när som helst och därmed anpassa bestämmelserna i Allmänna Villkor, eller att genomföra det. Det är ditt eget ansvar att kontrollera dessa villkor regelbundet. Om du använder hemsidan efter den dag då förändringen kommer att betraktas godkännande av dessa ändringar automatiskt och accepterar den.
12.2
Festivus Media BV avvisar varje form av ansvar för eventuella negativa konsekvenser som kan bli följden av de ändringar som gjorts av innehållet av hemsidan eller de allmänna villkoren.